Drupal 8

Hoe zit dat met formfield descriptions?

Tijdens het schrijven van een form array stuitte ik op het merkwaardige verschijnsle dat het description veld van sommige velden keurig zoals ik gewend was van Drupal 7 en daarvoor onderaan het formulierveld werd weergegeven maar dat van andere velden de description was verhuisd naar het title at

beheerder wo, 02/27/2019 - 14:04
Drupal 8 installeren met composer

Om Drupal met composer te installeren geeft de Drupal website drie mogelijkheden [link 1]. Op basis van het aantal vinkjes in de daar gepresenteerde vergelijkingstabel kies ik voorlopig voor de eerste optie met drupal-composer.

beheerder za, 02/24/2018 - 23:31