Een PDF on the fly generen met CF7

De PDF genereer je met 'wpcf7_before_send_mail' door gebruikmaking van bijvoorbeeld DOMPDF:

add_action('wpcf7_before_send_mail', 'ggsc_preprocess_mail',5);
function ggsc_preprocess_mail( $cf7 ) {
 $cf7_id = get_option('ggsc_cf7_id');
 if ($cf7->id == $cf7_id){
  /*
  * Laad de libraries
  */
  require_once(__DIR__ . "/lib/dompdf/dompdf_config.inc.php");
  /*
  * Haal het te gebruiken css bestand op die DOMPDF moet gebruiken om de PDF vorm te geven
  */
  $css = file_get_contents('/volledig/pad/naar/css');
  /*
  * Haal het veld op dat de informatie bevat die in de PDF moet worden geplaatst
  * Alle gegevens heb ik in de applicatie in een hidden formfield gekopieerd
  */
  $post_id = get_option('ggsc_cf7_config_fieldname');
  $str = $_POST[$post_id];
  /*
  * Filter escaped quotes en paden
  */
  $str = str_replace('\"', '"',$str);
  $str = str_replace(WP_PLUGIN_URL, WP_PLUGIN_DIR,$str);
  /*
  * Verwerk de overige formuliervelden (ik heb in de configuratie een selectie van te gebruiken velden opgenomen)
  */
  $fields = explode(',',get_option('ggsc_cf7_pdffields'));
  if(is_array($fields)) {
   $str .= '<div class="klantgegevens"><h2>Request info</h2>';
   foreach($fields as $field) {
    $str .= '<p>' . $field . ' - ' . $_POST[$field] . '</p>';
  }
   $str .= '</div>';
  }
  /*
  * Construeer nu de volledige HTML pagina en plaats de hierboven opgebouwde string en het CSS hierin
  */
  $html = '<html>';
  $html .= '<head><style>'.$css.'</style></head>';
  $html .= '<body>' . $str . '</body></html>';
  /*
  * Genereer de PDF
  */
  $dompdf = new DOMPDF();
  $dompdf->load_html($html);
  $dompdf->render();
  file_put_contents('/volledig/pad/naar/pdf', $dompdf->output());
 }
}